Lovosice, Sulejovice - rekonstrukce vodovodu

Lovosice, Sulejovice - rekonstrukce vodovodu
14.03.2023 – 14.08.2023
V Lovosicích, v městské části Sulejovice provedeme rekonstrukci korozivního vodovodu z roku 1954.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod OC DN 80 mm a LTH DN 100 mm. V Lovosicích je napojení na vodovod z PE matriálu DN 110 mm, v Sulejovicích je propojen na LTH DN 110 mm, v Sulejovicích je vodovod propojen na LTH DN 110 mm a ukončen ve zdušníkové šachtě, kde jsou dvě vodovodní přípojky. Vodovod vykazuje vnější i vnitřní korozi.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 2095,3 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu ,,1A“ a ,,1B“ bude provedena z HD-PE PE100 RC s ochranným pláštěm z PE. Vodovod bude rekonstruován bezvýkopově za současného vytahování stávajícího ocelového a litinového potrubí v celkové délce 2095,3 metrů včetně přepojení 11 ks vodovodních přípojek. Na trase vodovodu se nachází armaturní a vodoměrné šachty. Odkalení vodovodního řadu ,,1B“ bude provedeno v délce 9 metrů z PEHD PE100 RC s ochranným pláštěm z PE, SDR 17, DN100 potrubí do vodoteče Modla přes stávající výustní objekt. Součástí stavby je i přepojení 11ks vodovodních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14.03.2023. Vlastní stavební práce začnou ve 12.týdnu.  

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 14. sprna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 310,9 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies