Lovosice, Terezínská - rekonstrukce vodovodu

Lovosice, Terezínská - rekonstrukce vodovodu
17.07.2023 – 17.11.2023
V Lovosicích, v ulici Terezínská provedeme rekonstrukci korozivního a popraskaného vodovodu z roku 1937, 1965.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází se nachází ocelový vodovodní řad DN 200 mm z roku 1935, 1965.  Hloubka uložení je 2,5 metrů pod terénem. Vodovod vykazuje korozi, inkrsutaci, praskliny, lomy. Jedná se o nezokruhovanou síť, tudíž při poruše dochází k vyřazení celého řadu.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 200 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z litinového potrubí DN 200 mm. Součástí stavby je i zrušení – částečné vybourání stávajících armaturních šachet, které jsou dlouhodobě nepřístupné. Na rekonstruovaném řadu je v současné době osazen podzemní hydrant DN 80 (1 ks), který bude v rámci stavby vyměněn. V celé délce rekonstrukce vodovodu i přepojení veškerých přípojek se předpokládá provádění v otevřeném výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17.07.2023. Vlastní stavební práce začnou 39. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 17. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 310,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies