Lovosice, Žižkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Lovosice, Žižkova - rekonstrukce kanalizace a  vodovodu
26.05.2023 – 26.12.2023
V Lovosicích, v ulici Žižkova provedeme rekonstrukci inkrustovaného vodovodu z roku 1973 a korozivní kanalizace z roku 1935 .

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní litinový řad DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1973. Hloubka uložení je 1,6 až 1,9 metrů pod terénem. Vodovodní řad vykazuje inkrustaci, praskliny, korozi, lomy, deformaci a poruchy.

V ulici Žižkova od křižovatky s ulicí Husova se nachází kanalizační řad BE DN 400 mm. Do provozu byl uveden v roce 1935. Hloubka uložení je 1,83 až 2,71 metrů pod terénem. Kanalizační řad vykazuje korozi, netěsné spoje, kaverny, nevhodně napojené přípojky, šachty mají zkorodovaná stupadla.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 276,6 metrů a kanalizace v celkové délce 229,4 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z potrubí z Polyetylenu PE-HD RC+ DN/OD 110 SDR17, PN10, dle PAS 1075 typ 2. Vodovodní přípojky budou přepojeny. Stávající vodovodní řad bude využit při stavbě jako provizorní vodovod. Po provedení stavby se stávající vodovodní řad odstaví a všechny stávající povrchové znaky tohoto řadu budou odstraněny.

Rekonstrukce kanalizačního řadu bude provedena z materiálu kamenina KA DN 400 mm tř. 160. Kanalizační přípojky budou pouze přepojeny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26.05.2023. Vlastní stavební práce začnou 24. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 26. prosince 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 310,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies