Malé Březno, AK Vysoké Březno - rekonstrukce

Malé Březno, AK Vysoké Březno - rekonstrukce
18.05.2023 – 31.12.2023
V obci Malé Březno provedeme rekonstrukci ovládacích armatur (AK Vysoké Březno) z roku 1976, v oploceném areálu.

 

Více o stavbě:

Armaturní komora Vysoké Březno se nachází v oploceném areálu v extravilánu obce Malé Březno, kde je umístěna na strategickém přiváděcím řadu z ocelového potrubí DN 800 mm z roku 1971. V AK je přívodní potrubí DN 800 mm zredukováno na DN 600 mm a dále je zde umístěn IP Siemens Sitrans F DN 600, za kterým se nachází místně ovládaný kuželový uzávěr DN 800 PN 25. IP není osazen obchvatem. Stávající zařízení je nefunkční.

Z uvedených stavebních a technických důvodů se rozhodla SVS o provedení výměny strojního a elektro zařízení.

V návaznosti na nově osazované technologické zařízení bude provedena úprava dna AK. Výtlačné potrubí bude v areálu vyměněno (za oplocením je nové) a v souvislosti s výměnou bude provedeno nové utěsnění prostupu. Po výměně strojního a elektro zařízení budou stěny a podlaha začištěny a celý objekt bude vymalovaný. Dále bude provedena příprava provizorního obtoku pro vodovod Malé Březno. Tento obtok bude proveden z potrubí PE d63, vedeném po povrchu. Obtok bude napojen na stávající vodovod PE d110 (DN 100) navrtávkou s uzavíracím šoupátkem v místě za oplocením areálu.

Kapacity:

  • Armaturní komora (zastavěná plocha 49 m2) na strategickém řadu DN 800

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18.05.2023. Vlastní stavební práce začnou v druhé polovině května.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 9 staveb v celkovém objemu 63,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies