Mimoň, Skřivánčí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Mimoň, Skřivánčí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
07.03.2023 – 31.07.2023
V Mimoni, v ulici Skřivánčí provedeme rekonstrukci netěsné kanalizace a poruchového vodovodu z roku 1960.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1960. Potrubí je poruchové.

V ulici Skřivánčí se nachází kanalizační stoka z PVC DN 315. Kanalizační stoka vykazuje netěsné spoje, protispády, chybně napojené přípojky a poškozené šachty.

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 202,5 metrů a kanalizace v celkové délce 217 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z potrubí PE 100RC d90. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Vodovodní řad je veden po celé délce v místní asfaltové komunikaci a v celé délce rekonstrukce se také předpokládá provádění v otevřeném paženém výkopu. Bude vyměněn jeden podzemní hydrant, který bude nadále sloužit pro provozní účely.

Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 mm, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících, popř. přepojení nových, kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí, stávajících uličních vpustí a dešťových svodů. V celé délce rekonstrukce kanalizační stoky se předpokládá provádění otevřeným paženým výkopem.

Kapacity:

  • IO 01 Kanalizace - rekonstrukce
  • IO 01.1 Stoka A

KTH 300 mm

přepojení přípojek

rekonstrukce šachet

  • IO 02 Vodovod - rekonstrukce
  • IO 02.1 Řad A

PEHD d90

propojení stávajících řadů

  • IO 02.2 Řad B

PEHD d90

přepojení přípojek

propojení stávajících řadů

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 07.03.2023. Vlastní stavební práce začnou v polovině dubna.  

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies