Most, Ke Skále, od č. p. 60 – rekonstrukce vodovodu

Most, Ke Skále, od č. p. 60 – rekonstrukce vodovodu
30.03.2023 – 30.08.2023
V Mostě, v ulici Ke Skále od č.p.60 provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1933.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází ocelový vodovod. Do provozu byl uveden v roce 1933. Vodovod je poruchový. Dále se zde nachází vodovod z PE d63.

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 648,1 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí PE-HD100RC s ochrannou vrstvou pro berstlining DN/OD 90x8,2 mm SDR11 a z PE-HD100RC bez ochranné vrstvy pro berstlining DN/OD 90x8,2 mm SDR11. Rekonstruovat se bude převážně bezvýkopovou metodou pro ocelové potrubí. Na trase jsou navrženy tři podzemní provozní hydranty – jeden pro odvzdušnění, jeden pro odkalení v nejnižším místě a jeden na konci vodovodu za napojením poslední přípojky. V rámci rekonstrukce vodovodu bude prováděno přepojení vodovodních přípojek ve stávajícím počtu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30.03.2023. Vlastní stavební práce začnou začátkem května.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. srpna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 9 staveb v celkovém objemu 63,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies