Most, Žatecká - rekonstrukce průmyslového vodovodu

Most, Žatecká - rekonstrukce průmyslového vodovodu
31.03.2023 – 31.07.2023
V Mostě, v ulici Žatecká provedeme rekonstrukci průmyslového poruchového vodovodu z roku 1971.

 

Více o stavbě:

Řad je veden jako průmyslový vodovod k distribuci užitkové vody z roku 1971. Jedná se o ocelový vodovod DN 400 mm, DN 250 mm, DN 150 mm a PE DN  280 mm, který je z roku 2008. V ulici Žatecká se nachází ocelový vodovod DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1971.  Vodovod je poruchový. Část úseku je ve svahu, který ujížděl. Byla postavena opěrná zeď, ale problémy se stabilitou svahu přetrvávají.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 371,78 metrů.

Rekonstrukce vodovodu tvoří dva řady. Rekonstrukce vodovodního řadu ,,1“ bude provedena z PE-HD100 DN150 délky 177,30 metrů. Součástí stavby je i nový podzemní hydrant a přepojení 1ks vodovodní přípojky.  Rekonstrukce vodovodního řadu ,,2“ bude provedena z PE-HD100 DN150 délky 194,48 metrů. Rekonstrukce vodovodu bude provedena bezvýkopovou pokládkou.  Součástí stavby je zrušení stávajícího podzemního hydrantu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 01.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 9 staveb v celkovém objemu 63,8 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies