Mšené lázně, Brníkov ÚV – nová studna

Mšené lázně, Brníkov ÚV – nová studna
22.02.2023 – 30.11.2023
V Brníkově provedeme stavbu jímacích objektů BP1 a BP2, vrtané studny BP2 a souvisejících
tras vodovodního a odpadního potrubí.

 

Více o stavbě:

Úpravna vody Brníkov upravuje vodu ze zdrojů Brníkov V2A (studna), Brníkov V3A (studna) a Brníkov Roudníček (pramen).  V roce 2019 v rámci posílení již zmíněných zdrojů byl v jihovýchodním rohu areálu úpravny vybudován průzkumný vrt, jehož vydatnost se pohybuje okolo 3l/s. Na vrtu se v roce 2020 vyskytla porucha čerpadla, která již nešla opravit. V roce 2021 byl tento vrt nově vystrojen. Od vrtu je vedeno výtlačné potrubí PE d90 do směšovací nádrže v budově úpravny vod. Záhlaví vrtu je vytaženo nad terén.

V rámci stavby se jedná o povolení stávajícího hydrogeologického průzkumného vrtu BP1 na vrtanou studnu a provedení a povolení vrtané studny BP2, dále stavbu jímacích objektů a souvisejících tras výtlačných a odpadních potrubí a vedení NN v areálu úpravny vody v Brníkově. Vrty BP1 a BP2 budou sloužit k zásobování úpravny vody Brníkov pitnou vodou. Stavba jímacích objektů BP1 a BP2, a vrtané studny BP2 s navazující infrastrukturou je převážně podzemní stavba, jejímiž povrchovými znaky budou, v případě jímacích objektů, kompozitní poklopy s odvětrávacími komínky.

Kapacity:

 • DSO 0016.01 Jímací objekt BP1
 • 2 600×2 300 mm
 • DSO 0015.01 Výtlačné potrubí
 • PEHD (DN/OD) 90×5,4 mm,
 • PE 100 RC (typ 2), SDR17 – dl. 18,5 m
 • PS 0001.12 Vnitřní trubní rozvody
 • PP-H (DN/OD) 90×8,2 mm, SDR11– dl. 41,5 m
 • DSO 0012.04 Vnější kanalizace – jímací objekty
 • PVC KG DN 200 (200×5,9 mm), SN8– dl. 20,0 m
 • DPS 0001.10 Jímání vody BP1
 • DSO 0016.02 Jímací objekt a vrtaná studna BP2
 • Jímací objekt BP2 2 600×2 300 mm
 • Vrtaná studna Ø 280 mm, hloubka 91,0 m
 • DSO 0015.02 Výtlačné potrubí
 • PEHD (DN/OD) 110×6,6 mm,
 • PE 100 RC (typ 2), SDR17 – dl. 17,0 m
 • PS 0001.12 Vnitřní trubní rozvody
 • PP-H (DN/OD) 110×10,0 mm, SDR11– dl. 40,0 m
 • DSO 0012.04 Vnější kanalizace – jímací objekty
 • PVC KG DN 200 (200×5,9 mm), SN8– dl. 1,5 m
 • DPS 0001.11 Jímání vody BP2
 • DPS 0002.04 Elektro – Jímání vody BP1, BP2
 • Přípojka BP1 – CYKY 5C×6 mm2 – dl. 80,5 m
 • Přípojka BP2 – CYKY 5C×10 mm2 – dl. 80,5 m
 • DPS 0003.06 SŘTP – Jímání vody BP1, BP2

Kabelové vedení SŘTP:

 • 2× TCEKPLFLE 3×N0,8 – dl. 73,5 m

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22.02.2023.  Vlastní stavební práce začnou 28.02.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 22. června 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 310,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies