Nová Ves v Horách, u cukrárny - rekonstrukce vodovodu

Nová Ves v Horách, u cukrárny - rekonstrukce vodovodu
31.05.2023 – 31.10.2023
V Nové Vsi v Horách, u cukrárny provedeme rekonstrukci vodovodu z roku 1963.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1963.  Vodovod se nachází na soukromých pozemcích, místy oplocených. Dále se zde nachází ocelový vodovod DN 50 mm. Vodovod se nachází na soukromých pozemcích, v trase jsou keře, stromy a autobusová zastávka.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 502,8 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu ,,V1“ bude provedena z PEHD PE100 RC+ potrubí d90. Rekonstrukce vodovodního řadu ,,V2“ bude provedena z PEHD PE100 RC+ potrubí d6. Potrubí vodovodního řadu V1 bude ukládáno bezvýkopovou technologií berstlining. Potrubí vodovodního řadu V2 bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu. Součástí stavby je i přepojení všech vodovodních přípojek.

IO 01 Rekonstrukce vodovodu

  • Řad Vl - PEHD PEJOO RC+ d90 
  • Řad V2 -PEHD PE100 RC÷ d63

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31.05.2023. Vlastní stavební práce začnou v červnu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 9 staveb v celkovém objemu 63,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies