Okrouhlá - rekonstrukce vodovodu

Okrouhlá - rekonstrukce vodovodu
22.03.2023 – 31.10.2023
V obci Okrouhlá provedeme rekonstrukci inkrustovaného vodovodu z roku 1912.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní litinový řad DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1912. Řad je zastaralý, silně inkrustovaný a poruchový.

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 550 metrů.

Rekonstrukce zásobního vodovodu bude provedena z potrubí PEHD d90 bezvýkopovou metodou pomocí řízených podvrtů. Stávající domovní přípojky v rekonstruovaném úseku budou přepojeny.

IO 01 Vodovod

IO 01.1 Zásobní Řad

  • rekonstrukce PE-HD d90
  • přípojky - přepojení

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 27.03.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  31. října 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies