Postoloprty, Březno, přemostění – rekonstrukce přivaděče

Postoloprty, Březno, přemostění – rekonstrukce přivaděče
20.03.2023 – 20.09.2023
V Postoloprtech, v Březně provedeme rekonstrukci vodovodního řadu z roku 1976 na mostní konstrukci.

 

Více o stavbě:

Město Louny je zásobováno pitnou vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice, přes úpravnu vody Hradiště z vodojemu Liščí vrch. Část přivaděče se nachází na přemostění přes řeku Ohře . Vodovod je umístěn na mostní konstrukci, kde jsou zavěšeny 2 ocelové vodovodní řady DN 300 mm z roku 1976. Potrubí je cca ze 70 % bez tepelné izolace. Na potrubí je celoplošná koroze. Potrubí u příčné vazby 3 bylo několikrát opravováno, kdy docházelo k průsaku vody skrze potrubí. Mostní objekt převádí dvojici vodovodního potrubí jako trojkloubová oblouková ocelová příhradová konstrukce. Některé nevhodně provedené prvky a detaily (např. příčníky pod potrubím) vykazují značnou míru degradace PKO a podstatné korozní úbytky, které mohou limitovat zatížitelnost mostu. Nosná ocelová konstrukce je na každém břehu uložena na dvojici masivních betonových monolitických patních bloků, které vykazují povrchové degradace a trhliny. V předpolích mostu se nachází železobetonové armaturní komory. Stropy armaturních komor z prefabrikovaných panelů jsou ve špatném stavebně technickém stavu.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce přivaděče pitné vody v celkové délce 190 metrů.

Ocelové potrubí na mostě vyměníme za potrubí z nerezové oceli tř. 1.4307 v profilu DN 300 (323,9 x 6,3 mm). Délka potrubí je 2 x 95,0 metrů. Veškeré armatury a tvarovky z tvárné litiny budou provedeny s protikorozní ochranou epoxidovým práškem dle sdružení kvality GSK, v tlakové třídě min. PN 20. Mostní konstrukce bude opravena v rozsahu celkové obnovy PKO, zesílení korozí oslabených prvků OK a sanace betonových opěr. Na mostní konstrukci bude obnovena zábrana proti vniku na most. V rámci stavby bude provedena výměna prefabrikovaných stropních panelů armaturních komor včetně obnovy hydroizolačních vrstev.

Kapacity:

  • IO 01      Výměna potrubí
  • Vodovodní potrubí NEREZ OC DN 300
  • IO 02      Postup montáže a úprava NK

Úprava trojkloubové obloukové ocelové příhradové konstrukce s rozpětím cca 69 m a vzepětím oblouku cca 9,2 m

Vzhledem k tomu, že na mostě jsou dvě souběžná potrubí, bude při rekonstrukci vždy jedna větev v provozu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 01.08.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 20. září 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 177,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies