Řehlovice - Hliňany, drážní km - rekonstrukce vodovodu

Řehlovice - Hliňany, drážní km - rekonstrukce vodovodu
05.04.2023 – 05.08.2023
V obci Řehlovice, v části Stadice provedeme rekonstrukci zastaralého silně inkrustovaného vodovodu z roku 1978.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází ocelový vodovod DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1978. Vodovod je uložen v hloubce do 2 metrů pod terénem. Na vodovodu dochází k úniku vody. Silná koroze spolu s vysokým stupněm inkrustace způsobují poruchy na řadu.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 168,22 metrů.

Stávající ocelové vodovodní potrubí bude nahrazeno novým z PE100 RC+ DN/OD 110x10 PN16 SDR11 PAS1075 - typ2, včetně přepojení 9 ks přípojek. Křížení dráhy a vodoteče bude realizováno bezvýkopově. Potrubí bude zataženo do chráničky. Stavba bude realizována v komunikaci, pod tělesem dráhy, pod vodotečí a v travnatém povrchu.

Kapacity:     IO 01 Rekonstrukce vodovodu 

  • PE100 RC+ DN/OD 110x10 PN16 SDR11
  • PAS1075 - typ2 – 168,22 m
  • přepojení 9ks přípojek,
  • 2ks armaturní šachty – odkalení, odvzdušnění
  • Křížení dráhy a vodoteče bude v chráničce HDPE
  • DN/OD 225x20,5 PN16 SDR11 v délce 30,60m

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 05.04.2023. Vlastní stavební práce začnou 17.04.2023

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 05. srpna 2023.  

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 196,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies