Rumburk, Zimní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Rumburk, Zimní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24.05.2023 – 24.08.2023
V Rumburku, v ulici Zimní provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace z roku 1902 a silně inkrustovaného vodovodu z roku 1937.

 

Více o stavbě:

V ulici Zimní se nachází litinový vodovodní řad DN 50 mm. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1937. Jedná se o nezaokrouhlovanou síť a tudíž dochází při opravě k vyřazení celého řadu. Vodovodní řad vykazuje inkrustaci. Inkrustace je v takovém rozsahu, že při větších odběrech voda neteče.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizační řad BE DN 500 mm. Do provozu byl uveden v roce 1902. Hloubka uložení je 1,9 metrů. Kanalizace vykazuje korozi, netěsnosti ve spojích, praskliny, chybně napojené přípojky, počáteční šachty mají nedostatečný profil.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 124,70 metrů a kanalizace v celkové délce 53,17 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí PE 100 RC+ DN/OD 90 mm. Práce budou probíhat v otevřeném výkopu.

Kanalizační řad bude proveden z kameninových hrdlových trub DN/ID 300 mm. Součástí stavby je i rekonstrukce revizních šachet kanalizace. Do nových kanalizačních a vodovodních řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky. Práce budou probíhat v otevřeném výkopu.

IO-01 Kanalizace KATH DN/ID 300

  • prefabrikované šachty 2 ks
  • přepojené přípojky 6 ks

IO-02 Vodovod PEHD 100 RC+ DN/OD 90

  • přepojené přípojky 5 ks

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.05.2023. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 24. kalendářním týdnu).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 24. srpna 2023.  

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 160,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies