Skalice u České Lípy, ČS Skalice – rekonstrukce

Skalice u České Lípy, ČS Skalice – rekonstrukce
02.03.2023 – 31.12.2023
V obci Skalice u České Lípy provedeme rekonstrukci technologie ve stávající čerpací stanici Skalice.

 

Více o stavbě:

V jižní části obce Skalice na pravé straně potoka Šporka se nachází čerpací stanice Skalice. Kapacita čerpací stanice je 13 l/s. Čerpací stanice je zásobena z prameniště Slunečná štola, přičemž nátok z prameniště je cca 14 l/s. Čerpací stanice zásobuje vodou vodojem Nový Bor a vodojem Skalice. Ocelové akumulační nádrže jsou zkorodované, těžko přístupné při čištění. Přívodní potrubí z prameniště, potrubí sání čerpadel a výtlak jsou silně zkorodované, některé armatury jsou nefunkční. V ČS je nepoužívané potrubí. Poklopy kanálů, pochozí lávky včetně schodiště jsou silně zkorodované. Elektroinstalace je zastaralá a poruchová. Rozvodna je ve špatném stavu, místnost chlorovny je nevyhovující.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce čerpací stanice.

Cílem rekonstrukce čerpací stanice je zajistit bezproblémový provoz a zvýšení kapacity na 16 l/s. Stávající ocelové nádrže budou demontovány a nahrazeny novými nerezovými nádržemi. U nádrží budou doplněny vybírací otvory ve spodní části a vstupní otvory ve víku nádrže, žebříky do nádrží a přístupová lávka na nádrž. V nových nádržích budou navýšeny bezpečnostní přepady. Přívodní potrubí z prameniště, odtok pro sání čerpadel a výtlak budou nahrazeny nerez potrubím s příslušnými armaturami. Kanály v podlaze budou částečně zabetonované nebo nově zakryté kompozitními poklopy. Do 1. PP budou nové schody, na podestě v 1.NP bude nové zábradlí. Místnost chlorovny bude zvětšena směrem do rozvodny, v místnosti bude umyvadlo. Dveře v objektu budou nové. Prostor čerpací stanice bude nuceně větraný. Fasáda na objektu bude opravena. Stavební a technologická elektroinstalace bude nová.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 02.03.2023. Vlastní stavební práce začnou začátkem dubna.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2023.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies