Skalice u České Lípy, u nádraží ČD - rekonstrukce vodovodu

Skalice u České Lípy, u nádraží ČD - rekonstrukce vodovodu
19.05.2023 – 31.12.2023
V obci Skalice u České Lípy provedeme rekonstrukci zastaralého a zkorodovaného vodovodu. Stavba je koordinována s KSSLK a obcí Skalice u České Lípy, které plánují svoji investiční akci k obnově povrchů.

 

Více o stavbě:

V obci Skalice u České lípy na p.p.č. 2709/1, 2358/2, 2362/1 u nádraží ČD se  nachází litinový vodovod DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1976. Potrubí je zastaralé, zkorodované. Dále se zde nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1976. Potrubí je zastaralé, zkorodované. V uvedené  lokalitě se poté nachází i ocelový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1932. Potrubí je zastaralé, zkorodované.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí KSSLK a obce Skalice u České Lípy se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 395,9 metrů.

Rekonstrukce stávajícího ocelového vodovodu DN 80 mm a litinového vodovodu DN 80 mm bude provedena z polyetylenového potrubí PE100 RC+ DN/OD 90 SDR17. Rekonstrukce stávajícího vodovodního litinového řadu DN 100 mm bude provedena z PE100 RC+ DN/OD 110 SDR17. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19.05.2023. Vlastní stavební práce začnou 05.06.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies