Šluknov, Dr. Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Šluknov, Dr. Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.03.2023 – 13.10.2023
Ve Šluknově, v ulici Dr. Milady Horákové provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu a popraskané kanalizace. Stavba je koordinována s městem Šluknov, které plánuje v svou investiční akci.

 

Více o stavbě:

V ulici Dr. Milady Horákové se nachází litinový vodovod DN 60 mm, DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1892. Vodovod je ve valné části umístěn v těsném souběhu s kanalizací.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace BE DN 300 mm, DN 400 mm, BE DN 500 mm. Hloubka uložení stoky je od 1,6 do 2,9 metrů pod terénem. Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizace korozi, kaverny, praskliny, deformaci stoky, chybějící dno, netěsnosti ve spojích a chybně napojené přípojky. Kanalizační šachty mají nedostatečný profil a ve všech chybí stupadla.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Šluknov se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 302 metrů a kanalizace v celkové délce 310 metrů.

Stávající litinový vodovod bude nahrazen novým potrubím z PE 100 RC DN/OD 90 dl. Součástí stavby je přepojení všech nalezených funkčních přípojek a odbočných řadů. Vodovod bude rekonstruován v souběhu s kanalizací v celé délce trasy.

Stávající kanalizace z betonu bude nahrazena potrubím z oboustranně glazované kameniny DN/ID 300 a DN/ID 400 normální únosnosti. Součástí stavby je i obnova revizních šachet a přepojení všech nalezených funkčních přípojek. Šachty budou prefabrikované, převážně DN 1000 s prostým betonovým dnem. Pouze spojná Š1 a Š5 s přepadem budou obloženy čedičem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13.03.2023. Vlastní stavební práce začnou v tomto týdnu.  

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 13. října 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 160,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies