Sosnová, vrt S2 - rekonstrukce

Sosnová, vrt S2 - rekonstrukce
22.03.2023 – 31.12.2023
V Sosnové provedeme rekonstrukci vrtu S2, který slouží k čerpání vody do VDJ Hůrka.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází Objekt Sosnová vrt S2 slouží k čerpání vody do VDJ Hůrka. Jedná se o záložní zdroj, ze kterého se čerpá voda do 1.tlakového pásma v České Lípě. Nadzemní část má zastavěnou plochu 2,2 m x 5,5 m, podzemní část je částečně pod objektem a částečně mimo objekt a má vnitřní rozměry 1,9 m x 5,0 m, světlou výšku 2,2 m.

Stavební objekt se skládá ze 2 nadzemních místností. První část slouží jako chlorovna, kde se nachází okno z luxfer. Některé luxfery jsou popraskané. Podlaha je z hrubého neošetřeného betonu. Ve spodní části stěn je opadaná malba. Chybí odvětrávání. Druhá část slouží jako rozvodna a vstup do armaturní komory, která je umístěna pod touto částí. I zde jsou některé luxfery popraskané, podlaha je z hrubého neošetřeného betonu, ve spodní části stěn je opadaná malba. V armaturní komoře se nachází poklop, který je několikrát vyměněný i s různými nástavbami rámu. Poté je zde umístěn vlastní vrt a některé armatury. Některé armatury jsou demontovány a výtlak zakončen zaslepovací přilbou. Vstup do AK je po kovovém zkorodovaném žebříku. Na stěně je ústěna původní zkorodovaná kabelová lávka. Malba na stěnách je poškozená vlivem vlhkosti. Na stropě dochází lokálně k odhalování výztuže. Podlaha je betonová mezi zrezivělými nosníky. Vnější část objektu odpovídá stáří objektu. Plochá střecha je hranici životnosti. U paty objektu dochází ke vzlínání vlhkosti a tím k poškozování zdiva. Místy je poškozené pletivo a sloupky. Provozem využívaný příjezd k objektu je po lesní nezpevněné cestě

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vrtu S2.

Na objektu bude provedena kompletní stavební rekonstrukce. Vrt bude vystrojen novým čerpadlem a budou provedeny nové technologické rozvody včetně hygienického zabezpečení vody chlornanem sodným (NaClO). Zároveň bude provedena nová stavební a technologická elektroinstalace. Příjezdová polní cesta k objektu bude zpevněna.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 03.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 118,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies