Tašov (č.p. 8 – 9) – rekonstrukce vodovodu

Tašov (č.p. 8 – 9) – rekonstrukce vodovodu
30.06.2023 – 30.11.2023
V obci Tašov provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1981.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad PE DN 90 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1981. Hloubka uložení je od 1,3 až 1,8 metrů pod terénem. Vodovodní řad je velmi poruchový, popraskaný a dochází k úniku vody.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 199,7 metrů.

Rekonstrukce vodovodu začíná u č.p.8 napojením na stávající vodovodní síť Tašova. Stavba pokračuje místní komunikací a podchodem pod vodotečí „Proboštovský potok“ a zpět do místní komunikace až k č.p. 9, kde rekonstrukce končí. Trasa vodovodního řadu povede na stejných pozemcích jako stávající vodovodní řad. Potrubí vyřazeného vodovodu bude ponecháno v zemi. Vodovodní řad bude uložen v asfaltové komunikaci, panelové ploše, zeleni a bude křížit vodoteč. Potrubí vodovodu bude z PEHD (DN/OD)90; d90x5,4; PE 100 RC (typ 2); SDR 17. Vodovod bude uložen do otevřeného výkopu. Přepojeny budou všechny domovní přípojky, hydranty a napojené řady.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30.06.2023.  Vlastní stavební práce začaly 14.07.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 196,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies