Teplice, Jankovcova III. etapa – rekonstrukce vodovodu

Teplice, Jankovcova III. etapa – rekonstrukce vodovodu
19.05.2023 – 19.08.2023
V Teplicích, v ulici Jankovcova provedeme 3. etapu rekonstrukce vodovodu. Stavba navazuje na druhou etapu rekonstrukce vodovodu. Stavba je koordinována se společností GasNet, která plánuje svoji investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 80 mm, DN 100 mm.  Oba řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází vodovod PE DN/OD 160 mm z roku 1980. Vodovod je poruchový.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí společnosti GasNet se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 66,60 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z litinového potrubí DN 80 mm. Rekonstrukce bude probíhat ve stávající trase. Přípojky budou v rámci výkopové rýhy vodovodu přepojeny. Potrubí v ulici Palackého, tvořící propojení s potrubím v ulici Jankovcova, z PE OD 160 bude odstaveno z provozu a na obou koncích zaslepeno.

Kapacity:

IO 01 Rekonstrukce vodovodu – Řad 1 Rekonstrukce vodovodu

  •  LT DN 80 – 66,60 m
  • Přepojení 5 ks přípojek a prodloužení 2 ks přípojek

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19.05.2023. Vlastní stavební práce začnou 21.06.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 19. srpna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 131,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies