Ústí n.L., K Chatám - rekonstrukce vodovodu

Ústí n.L., K Chatám - rekonstrukce vodovodu
14.04.2023 – 14.09.2023
V Ústí nad Labem, v ulici K Chatkám provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1965.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad A DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1965. Hloubka uložení je od 1,5 do 1,8 metrů pod terénem. Vodovod je poruchový. Vodovodní řad má obtížné prostorové uspořádání inženýrských sítí.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 401,7 metrů.

Rekonstrukce vodovodu začíná v křižovatce ulic K Chatám a Náměstí 5. května napojením na stávající vodovodní síť města Ústí nad Labem. Stavba pokračuje ulicí K Chatám až k č.e. 26. Trasa vodovodního řadu povede na stejných pozemcích jako stávající vodovodní řad pouze v 0,2179 – 0,3874 dojde ke změně trasy vzhledem k prostorovému uspořádání sítí. Ve zbytku trasy bude rekonstruovaný řad položen v souběhu se stávajícím. Potrubí vyřazeného vodovodu bude ponecháno v zemi. Vodovodní řad bude uložen v asfaltové komunikaci, chodníku, zeleni a křížit bude silniční příkop. Nové odvodnění stávající vodoměrné šachty na řadu, které se zaústí do jednotné kanalizace bude uloženo v asfaltové komunikaci a zeleni. Vodovod i odvodnění jsou uloženy v samostatných otevřených výkopech. Rekonstrukce vodovodu bude provedena PEHD potrubí (DN/OD) 160, d 160x9,5, PE 100 RC (typ 2), SDR 17.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14.04.2023. Vlastní stavební práce začnou 19.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 14. září 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 196,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies