Ústí n.L., Neštěmická AVE – rekonstrukce vodovodu

Ústí n.L., Neštěmická AVE – rekonstrukce vodovodu
27.07.2023 – 30.11.2023
V Ústí nad Labem, v ulici Neštěmická provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1985.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází ocelový vodovod DN 200 m. Do provozu byl uveden v roce 1985. Hloubka uložení je do 3,5 metrů pod terénem. Vodovod vykazuje korozi s četnými poruchami.

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 126,13 metrů.

V areálu AVE bude rekonstruován stávající ocelový vodovod DN 200 mm za PE-HD PE100 RC+ DN/OD 110 PN10 prováděný klasickou výkopovou metodou ve stávající trase. Součástí rekonstrukce bude i přepojení 2 ks vodovodních přípojek ve stávající armaturní komoře v areálu AVE a osazení 1ks technického podzemního hydrantu. V kolektoru v ulici Neštěmická směrem do ulice V Oblouku bude rekonstruován ocelový řad DN 200 mm za BLUTOP DN/OD 160 PFA 25, na který je připojena jedna odbočka z řadu. Součástí rekonstrukce bude nové vystrojení armaturní komory na odbočce z řadu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27.07.2023. Vlastní stavební práce začnou 28.08.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 27. října 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  30. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 196,6 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies