Ústí n.L., Šrámkova, Oty Pavla - rekonstrukce vodovodu

Ústí n.L., Šrámkova, Oty Pavla -  rekonstrukce vodovodu
23.08.2023 – 31.12.2023
V Ústí nad Labem, v ulicích Šrámkova, Oty Pavla provedeme rekonstrukci narušeného vodovodu z roku 1995.

 

Více o stavbě:

V ulici Šrámkova se nachází ocelový vodovodní řad DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1995. Hloubka uložení je 1,6 metrů pod terénem. Vodovodní řad vykazuje silné koroze, lomy, praskliny, deformace, inkrustaci. Vodovod je veden v obtížném prostorovém uspořádání inženýrských sítí. V ulici Oty Pavla se nachází ocelový vodovodní řad DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1995. Hloubka uložení je 1,2 metrů pod terénem. Řad vykazuje silné koroze, performance stěny, lomy, praskliny, inkrustaci. Vodovod je  také veden v obtížném prostorovém uspořádání inženýrských sítí. 

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 435,76 metrů.

Rekonstrukce vodovodu v ulici Šrámkova bude provedena z polyetylenového potrubí PE-HD RC+ PE100 DN/OD 110 PN10 a předizolovaného potrubí PE-HD DN/OD110 PN10 (tl.izol.50mm). Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení 7 vodovodních přípojek a osazení dvou podzemních hydrantů DN 80 (určený pro technické účely). Stávající vodovodní řad v ulici Oty Pavla bude nahrazen z polyetylenového potrubí PE-HD RC+ PE100 DN/OD 63 PN10. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení čtyř vodovodních přípojek a osazení jedné odvzdušňovací soupravy DN 50.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23.08.2023. Vlastní stavební práce začnou 04.09.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do  31. prosince 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2023.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies