Varnsdorf, Národní po KŠ 45043 - rekonstrukce kanalizace

Varnsdorf, Národní po KŠ 45043 - rekonstrukce kanalizace
25.01.2023 – 30.06.2023
Ve Varnsdorfu, v ulici Národní provedeme rekonstrukci dožilé netěsné kanalizace z roku 1899.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace, tvořena ze BE vejce DN 500/750. Byla uvedena do provozu v roce 1899. Hloubka stoky je 2,4 metrů pod terénem. Dále je zde obdélník 500/750 z roku 1899. Kanalizace vykazuje kaverny, vymleté spoje, chybějící dno. V šachtě 45043 natékají vody dírou v klenbě do kamenné stoky BE DN 1200 mm. Současně z této šachty pokračuje výpust do řeky, která při přepojení stok nebyla zrušena.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 130 metrů, z toho 32 metrů kanalizace dešťové a 98 metrů kanalizace jednotné.

Stávající dešťová kanalizace je z BE 600 a zděná obdélníková profilu 850/450 mm, nová dešťová kanalizace bude z PVC DN/OD 400. Stávající jednotná kanalizace je vejčitého tvaru profilu 500/750 mm, po hydraulickém výpočtu bude nahrazena kruhovým profilem DN/ID 500 z kameniny. Součástí stavby bude zrušení stávajícího technického kanálu vyplněním v délce 9,6 m, zrušení nadbytečné části stoky vybouráním v otevřeném výkopu délky 6 metrů a zrušení vyplněním dvou nadbytečných částí stok v celkové délce 21,5 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.01.2023. Vlastní stavební práce začnou 5. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 25. května 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. června 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 160,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies