Varnsdorf, Truhlářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Varnsdorf, Truhlářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24.04.2023 – 24.11.2023
Ve Varnsdorfu, v ulici Truhlářská provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace z roku 1965 a inkrustovaného vodovodu z roku 1898.

 

Více o stavbě:

V Truhlářské ulici se nachází vodovod z LTH potrubí DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1898. Potrubí vykazuje inkrustaci a je velmi zarostlé. Vodovod je poruchový. Nedostatečná kapacita vodovodního řadu z důvodu značné vnitřní inkrustace způsobuje problémy s dodávkou vody (nízký tlak a omezené množství).

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace z BE DN 300 mm a BE DN 400 mm. Hloubka uložení je od 2 až 2,3 metrů pod terénem. Do provozu byla uvedena v roce 1965. Kanalizace vykazuje praskliny, kaverny, koroze dna, deformace.

 Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 397 metrů a kanalizace v celkové délce 385 metrů.

Rekonstrukce vodovodu začíná napojením na stávající vodovody PE 90 mm, PE 63 mm a LT 100 mm v křižovatce ulic Truhlářská a Jiřího Wolkera až k napojením na stávající vodovod LT 80 mm, PE 90 mm v křižovatce ulic Truhlářská a Vrchlického. Nové potrubí bude plastové z PEHD 90 x 5,4 mm, PFHD 63 x 5,8 mm.

Rekonstrukce kanalizace začíná v úseku od objektu č.p. 2851 a č.p. 2001 a napojení na kanalizační šachtu Š1 na trase jednotné přípojky kanalizaci BE DN 400 mm až k napojení na kanalizační šachtu Š5 na trase jednotné přípojky kanalizace BE DN 200 mm v křižovatce ulic Truhlářská a Jiřího Wolkera. Dále je stavba rekonstrukce vedena v úseku od objektu č.p. 2851 a č.p. 2001 a napojení na kanalizační šachtu Š1 na trase stávající jednotné betonové kanalizace DN 400 mm až k ukončení kanalizační šachtou Š7 u objektu č.p.830. Bude použito hrdlové kameninové potrubí KTH DN 400 mm, KTH DN 300 mm, KTH DN 200 mm, KTH DN 50 mm. Rekonstrukcí jednotné kanalizace a vodovodu bude v uličním prostoru nově volná trasa pro budoucí oddílnou dešťovou kanalizaci. Stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu budou provedeny ve stávající místní komunikaci Truhlářská města Varnsdorf.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.04.2023.  Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 24. října 2023.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do  24. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 160,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies