Zabrušany, Želénky, u potoka – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Zabrušany, Želénky, u potoka – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
17.05.2023 – 17.11.2023
V Zábrušanech, v Želénkách provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1955 a netěsné kanalizace.

 

Více o stavbě:

V Želénkách se nachází litinový vodovod DN 60 mm. Do provozu byl uveden v roce  1955. Vodovod je poruchový. Dále se zde nachází litinový vodovod DN 50 m. Do provozu byl uveden v roce 1955.  Vodovod je poruchový.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace tvořená z BE DN 300 mm. Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizace netěsnosti, korozi, kaverny, netěsné spoje, díry ve dně.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 503 metrů a kanalizace v celkové délce 93 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z potrubí HDPE DN/OD 90x5,4 SDR17 TYP 3, DLE PAS 1075 a HDPE DN/OD 63x5,8 SDR11 TYP 3, DLE PAS 1075 ve stávající trase. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek. Součástí rekonstrukce je prodloužení přípojek, přepojení, nebo jejich oprava. Stávající vodovod bude zrušen – zachován v zemi, přerušené konce budou zaslepeny. Rekonstrukce vodovodu bude provedena kombinací otevřeného výkopu a bezvýkopovou metodou horizontálního řízeného vrtání.

Rekonstrukce jednotné kanalizace bude provedena v nové trase. Rekonstrukce kanalizačního potrubí bude provedena z KAM DN 300 mm tř. 160 a KAM DN 200 mm. Součástí stavby je prodloužení přípojek, přepojení, nebo jejich oprava. Stávající potrubí stoky bude zrušeno. Budou zdemolovány dvě kanalizační šachty s mřížovým vtokem, které budou nahrazeny za nové UV s napojením do nové stoky. Rekonstrukce kanalizace bude provedena v otevřeném výkopu rýhy.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17.05.2023. Vlastní stavební práce začnou 22. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 17. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 131,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies