Žatec, J. Vrchlického, u kina- rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, J. Vrchlického, u kina- rekonstrukce kanalizace a vodovodu
26.04.2023 – 26.11.2023
V Žatci, v ulici J. Vrchlického provedeme rekonstrukci popraskané, netěsné kanalizace z roku 1969 a poruchového vodovodu. Stavbu koordinujeme s investiční akcí města Žatec, které plánuje provést úpravu povrchů.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1978. Potrubí vykazuje četné poruchy. Dále se zde nachází litinový vodovod DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1955. Na řadu nejsou přípojky.

Kanalizace je tvořena z betonového potrubí DN 500 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1969. Dle kamerové prohlídky vykazuje netěsnosti, praskliny, deformaci, korozi, místy prorostlé vlasové kořeny, chybně napojené přípojky.

Z uvedených technických  důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Žatec se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 222,5 metrů a kanalizace v celkové délce 170,2 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu ,,B1“ bude provedena z potrubí z TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, DN 150mm, PFA 16, dl. 15,0 m. Součástí stavby je i zrušení stávajícího litinového vodovodu DN 150mm – 15,0m v otevřeném výkopu. Celá trasa je rekonstrukce prováděná výkopem. Rekonstrukce vodovodního řadu ,,B2“ bude provedena z potrubí HDPE SLM 3.0, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, PN 10. Téměř celá trasa rekonstrukce je navržena bezvýkopovou metodou a část před koncem řadu pak výkopem. Součástí stavby je i zrušení stávajícího  litinového vodovodu  DN 80 mm ve výkopu – 24,9 metrů z výkopu, zbylá část roztržením. Dojde k demontáži původního podzemního hydrantu DN 80.

Rekonstrukce kanalizačního řadu ,,A1“ bude provedena z kameninového potrubí DN 300 mm. Rekonstrukce bude realizována výkopovou technologií. Na trase bude přepojeno 18 ks odboček. Na trase budou čtyři šachty. Rekonstrukce kanalizačního řadu ,,A2“ bude použito bezvýkopové metody sanace inverzní vložkou DN 500 mm, tl. 14 mm, po vytvrzení v délce 30,80 metrů. Na trase bude přepojen 1 ks odbočky. Na trase bude opravena jedna šachta, a to obložením čedičovou dlažbou do, včetně podžlábku.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26.04.2023. Vlastní stavební práce začnou v druhé polovině května.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 26. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 177,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies