Žatec, Radičeves, zásobní řad - rekonstrukce vodovodu

Žatec, Radičeves, zásobní řad - rekonstrukce vodovodu
03.08.2023 – 03.12.2023
V Žatci, v Radíčevsi provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1975.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod PVC DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1975. Vodovod je poruchový. Jedná se o vodovodní řad, který zásobuje z VDJ Čeradice obce Radíčeves, Milčeves, Milošice. Dále se zde nachází vodovod PVC DN 150 mm. Do provozu byl uveden v roce 1975. Vodovod je poruchový. Jedná se o vodovodní řad, který zásobuje obec Radíčeves.

Z uvedených technických  důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 722 metrů.

Nový vodovodní řad DN 150 a 100 mm prováděný v dané části otevřeným výkopem (startovací jámy a výkopy označené v situaci) a dále řady prováděné „Burstlining“ (zatažení nového potrubí do stávajícího pomocí nástroje s roztržením původního potrubí) bude z HDPE SLM 3.0. Dále bude provedena oprava stávající armaturní šachty a její vystrojení.  Stávající PVC vodovodní potrubí bude z výkopu odstraněno, nebo „Burstlining“ roztrženo. Stávající šachta bude opravena. Před zahájením dojde k vyčištění od sutě a naplavenin. Vypadlé otvory budou vyplněny zdivem z cihel cementových. Poté dojde k očištění stěn, odsekání degradovaného betonu v tl. do 10 mm, sanace stěn cementovými maltami do tl. 20 mm, reprofilace stropu cementovými sanačními maltami do tl. 20 mm.  dojde k impregnačnímu dvojnásobnému (OS-A) nátěru Armaturní šachta bude vybavena kompozitovým poklopem a novým žebříkem. Dále bude odkopána horní část šachty až na stropní konstrukci. Zde bude proveden případný vyrovnávací cementový potěr. Dále bude položena izolace proti vodě. Následně dojde k osazení rámu poklopu a monolitické betonové krycí desky. Poklop bude z kompozitu.

IO 01 Rekonstrukce vodovodu

  • výkopová a bezvýkopová technologie: „Burstlining“
  • „A“ HDPE SLM 3.0, OD 160 mm
  • „B“ HDPE SLM 3.0, OD 110 mm 
  • Sanace stávající armaturní šachty AŠ – 1 ks
  • Kalosvod na řadu „A“ DN 80 mm – 1 ks
  • Vzdušník na řadu „A“ DN 50 mm – 1 ks

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 03.08.2023. Vlastní stavební práce začnou ihned (03.08.2023).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 03.12.2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 177,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies