Bělušice, Bedřichův Světec - rekonstrukce vodovodu

Bělušice, Bedřichův Světec - rekonstrukce vodovodu
09.04.2021 – 09.09.2021
V Bedřichově Světci, místní části obce Bělušice, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu pro cca 80 napojených obyvatel. Stavba je koordinována se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, která plánuje provést obnovu povrchu komunikace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny v profilu DN 100 a DN 80. Vodovod byl uvedený do provozu v roce 1974. Potrubí je zastaralé s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace se zde nenachází.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci se SUS, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 461,4 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena ve stávajících trasách a bude provedena kombinací bezvýkopové pokládky potrubí a pokládkou do otevřeného výkopu. Součástí rekonstrukce je zrušení stávajících hydrantů, výměna tvarovek a armatur. Dojde k přestrojení stávající armaturní komory nad komunikací SUS III/5694 s napojením na stávající vodovody.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu, pro řad 1 potrubí HD-PE DN/OD 90x5,4 mm, SDR 17 typ 3 dle PAS 1075 s ochrannou vrstvou z PE pro bezvýkopovou technologii v délce 233,5 metrů, a HD-PE DN/OD 63x5,8 mm, SDR 11 typ 3 dle PAS 1075 s ochrannou vrstvou z PE pro bezvýkopovou technologii v délce 114,5 metrů. Řad 1-1 bude z HD-PE DN/OD 63x5,8 mm, SDR 11 typ 3 dle PAS 1075 s ochrannou vrstvou z PE pro bezvýkopovou technologii v délce 113,4 metrů. V rámci stavby dojde k přepojení stávajících vodovodních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. dubna 2021, práce začínají v těchto dnech (18. kalendářní týden).

 Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 9. září 2021 (aktuální harmonogram prací však počítá s dokončením rekonstrukce dříve).

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies