Chomutov, Marie Pujmanové, Cihlářská, Vrchlického - rekonstrukce vod. a kan.

Chomutov, Marie Pujmanové, Cihlářská, Vrchlického - rekonstrukce vod. a kan.
04.03.2020 – 30.06.2021
V Chomutově, v ulicích Marie Pujmanové, Cihlářská, a Vrchlického, provedeme rekonstrukci dožilých poruchových vodovodních řadů a poruchové kanalizace pro cca 450 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s městem Chomutov, které plánuje provést revitalizaci lokality vč. výstavby nových parkovacích ploch.


Více o stavbě:

V ulici M. Pujmanové se nachází litinové vodovodní řady DN 150 a DN 100 z roku 1962. Ve Vrchlického ulici je rovněž úsek litinového vodovodu DN 100 a DN 150 z roku 1962, a dále ocelový vodovod DN 70 z roku 1920. V ulici Cihlářská vede taktéž litinový řad, je v profilu DN 200, a pochází z roku 1969. Řady jsou již dožilé a stáří materiálu se začíná projevovat zvýšenou poruchovostí.

Kanalizace je tvořena potrubím z kameniny DN 400 v ulici M. Pujmanové, a v dalších dvou ulicích je z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka lokálně popraskaná, je narušená statika, tvoří se kaverny.

Z výše uvedených důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Chomutova, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 1 077 metrů a kanalizace v délce 258 metrů.

Rekonstrukce bude probíhat ve stávající trase potrubím z litiny DN 100 mm, v délce 419,00 metrů v souběhu s plynovodním potrubím v ulici M. Pujmanové a v ulici Vrchlického v souběhu s teplovodem. Rekonstrukce stoky A bude řešena výměnou stávajícího potrubí v pažené rýze v původní trase v dl. 66,00 m potrubím z kameniny DN 400. Dále budou vyměněny uliční poklopy v ulici M. Pujmanové v počtu 5 ks. Stávající poklopy jsou v nevyhovujícím stavu a vzhledem k plánované investici města – výstavba nových parkovacích míst, by stávající poklopy neodpovídaly zatížení D400. V ulici Cihlářská bude rekonstruovaný řad B v délce 116,00 metrů. Řad bude rekonstruován v pažené rýze potrubím z litiny DN 100. V ulici bude dále rekonstruován řad C, bude zrekonstruován v pažené rýze potrubím z litiny DN 200 v délce 250,00 m. Stoka B v ulici Cihlářská bude rekonstruována v původní trase potrubím z kameniny DN 250 v délce 42,00 metrů a kameniny DN 400 v délce 90,00 metrů. V ulici Vrchlického bude rekonstruován řad D u severního obrubníku, výměna proběhne v pažené rýze v původní trase potrubím z litiny DN 150 v délce 161,00 metrů v souběhu s teplovodem a vedením VO. Řad E bude rekonstruován u jižního obrubníku v části v souběhu s kanalizací. Řad E bude nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylenu HDPE100 v délce 77,00 metrů a HDPE100 RC v délce 49,00 metrů. Stoka C bude rekonstruována v souběhu s vodovodem v délce 60,00 metrů se zaústěním do stávající komory.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. března 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 24. kalendářním týdnu). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies