Cítoliby, Ke hřišti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Cítoliby, Ke hřišti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
02.02.2021 – 31.08.2021
V Cítolibech, v ulici Ke hřišti, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace. Stavba je koordinována s městysem Cítoliby, které v dotčené lokalitě plánuje svou investici k obnově povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z roku 1967. Řad je dožilý a poruchový. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1965. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, kaverny, a netěsnost spojů.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investicí městyse Cítoliby, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 156,5 metrů a kanalizace v délce 139 metrů.

Rekonstrukce stoky v ulici Ke hřišti se týká úseku od křižovatky s ulicí Chlumčanská až ke křižovatce s ulicí Škroupova. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny KTH DN 300 mm, součástí stavby je přepojení 14 ks stávajících kanalizačních přípojek a 3 ks stávajících uličních vpustí. Trasa kanalizace povede v kraji asfaltové komunikace ve společném výkopu s rekonstrukcí vodovodu.

Nový vodovod bude tvořit potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE100 – SLM 3.0 DN 100 mm, zároveň dojde k přepojení 12 ks stávajících vodovodních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. února 2021, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech, jak to umožní klimatické podmínky. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies