Cvikov, Pod Léčebnou, Nemocniční, Ústavní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Cvikov, Pod Léčebnou, Nemocniční, Ústavní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.04.2021 – 31.08.2021
Ve Cvikově, v ulicích Pod Léčebnou, Nemocniční a Ústavní, provedeme rekonstrukci zastaralého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 150 napojených obyvatel v dotčené lokalitě. Stavba je koordinována s dalšími investičními akcemi, a to města Cvikova k obnově povrchů, a s rekonstrukcí elektrických sítí skupiny ČEZ.


Více o stavbě:

V ulici Nemocniční se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE DN 90 v celkové délce 230 metrů. Potrubí je z nekvalitního materiálu, velmi často poruchové. V ulici Pod Léčebnou je rovněž řad z PE DN 90 a to v délce 50 metrů. Nekvalitní materiál způsobuje časté poruchy. V Ústavní ulici je ocelový vodovodní řad DN 80 z roku 1960. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Stoku tvoří v ulici Nemocniční a Pod Léčebnou potrubí z kameniny a betonu v profilech DN 500, 300 a 250 v celkové délce 215 metrů. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, chybějí části dna, tvoří se kaverny. V ulici Ústavní je kanalizace z betonu DN 400 a DN 300 v délce 230 metrů. Potrubí je popraskané, chybějí části dna, vykazuje korozi povrchu, natékají balastní vody, jsou chybně provedené přípojky, v šachtách chybějí stupadla.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s dalšími investičními akcemi v dané lokalitě, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 508 metrů a kanalizace v délce 443 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně jednotné kanalizace v ul. Ústavní (Stoka A), v ul. Nemocniční a Pod Léčebnou (stoka B). V souběhu s rekonstruovanými stokami bude rovněž rekonstruován stávající vodovod (řad 1 a řad 2).

Řad 1: Stávající ocelový vodovodní řad bude rekonstruován novým potrubím z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90 v celkové délce 226,0 m. Trasa rekonstrukce řadu 1 začíná v křižovatce Ústavní/Nemocniční napojením na řad 2. Trasa rekonstruovaného vodovodu vede přes křižovatku do souběhu se stokou A, stoupá ul. Ústavní do křižovatky Ústavní/Pod Léčebnou, kde rekonstrukce řadu 1 končí napojením na stávající vodovody.

Řad 2: Stávající plastový vodovodní řad bude rekonstruován novým potrubím z PE-HD d90 v celkové délce 232,0 m. Trasa rekonstrukce řadu 2 začíná v ulici Ústavní napojením na stávající potrubí PE 90 před č.p.227. Trasa rekonstruovaného vodovodu pokračuje přes křižovatku Ústavní/Nemocniční (zde se na řad 2 napojuje řad 1) a lomí se vlevo do ulice Nemocniční. Vodovod stoupá ulicí Nemocniční, přidává se do souběhu s rekonstruovanou kanalizací a rekonstrukce vodovodu končí za křižovatkou Nemocniční/Pod Léčebnou napojením na stávající potrubí PE 90.

Řad 3: Stávající ocelový vodovodní řad bude rekonstruován novým potrubím z PE-HD d90 v celkové délce 50,0 m. Trasa rekonstrukce řadu 1 začíná v křižovatce Nemocniční/Pod Léčebnou napojením na řad stávající potrubí PE 90 (výtlačný řad z ATS).

Stoka A: Jednotná stoka A vede ulicí Ústavní. Začátek stoky A je ve spojné šachtě Š1a v křižovatce Ústavní/Nemocniční. Trasa stoky A pokračuje přes křižovatku k levé straně ulice Ústavní a stoupá při levé straně do křižovatky ulic Pod Léčebnou/Ústavní. Za touto křižovatkou podchází stoka A ulici Ústavní a končí v koncové šachtě Š15a v km 0,231 v zeleném pruhu vedle vozovky.

Stoka B: Jednotná stoka B vede ulicí Nemocniční a ul. Pod Léčebnou. Začátek rekonstrukce stoky B je lomové šachtě Š1b v ulici Nemocniční (pod domem s pečovatelskou službou). Trasa stoky B vede zhruba středem vozovky ul. Nemocniční až do křižovatky Nemocniční/Pod Léčebnou, kde pokračuje rekonstrukce doprava ulicí Pod Léčebnou a rekonstrukce je ukončena v koncové šachtě Š12b v km 0,212 (křižovatka Pod Léčebnou/Horova).

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají v týdnu od 12. dubna 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies