Jablonec n. N., Ke Starému buku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n. N., Ke Starému buku - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
14.09.2020 – 30.06.2021
V Jablonci nad Nisou, v ul. Ke Starému buku a Kokonínská, provedeme rekonstrukci inkrustovaného vodovodu spolu s popraskanou zdeformovanou kanalizací, pro cca 120 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V ul. Ke Starému buku vede vodovodní řad z litiny DN 80 z roku 1976 v délce 194 metrů. Potrubí je inkrustované a poruchové, dále pokračuje až do ul. Kokonínská litina DN 100 z roku 1925 v celkové délce 305 metrů. Řad je dožilý, inkrustovaný a poruchový.

Stoka je v ul. Ke Starému buku tvořena betonovým vejcem DN 300/450 v délce 325 metrů. Potrubí je staticky narušené, zdeformované, popraskané, zkorodované, s netěsnými spoji, s nátokem balastních vod. V ul. Kokonínská se nachází potrubí z betonu DN 300 v délce 171 metrů. I zde prokázala kamarová prohlídka špatných technický stav, potrubí je staticky narušené, zdeformované, popraskané, s netěsnými spoji, dochází k nátoku balastních vod a tvoří se kaverny.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 491 metrů a kanalizace v délce 491,50 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně kanalizace a vodovodu ve stávajících i nových trasách. Stavba bude probíhat v ul. Ke Starému buku a ul. Kokonínská v Jablonci nad Nisou. Nově zrekonstruovaná kanalizační stoka i vodovodní řad budou umístěny pod asfaltovou komunikací. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm v délce 301,50 metrů a DN 400 mm v délce 190 metrů. Součástí stavby je přepojení 23 ks kanalizačních přípojek. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE 100 RC d90 mm v délce 189,50 metrů, d110 mm v délce 301,50 metrů. Dojde k přepojení 17 ks vodovodních přípojek, dále dojde k propojení stávajících řadů (PE 100RC d90 - 8,00 m, PE 100RC d110 - 4,00 m, PE 100RC d160 - 11,00 m).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. září 2020. Od 23. září bude zahájeno frézování vozovky, vlastní stavební práce začínají v týdnu od 29. září (40. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 14. února 2021. - termínovým dodatkem stavba rozdělena na etapy, s dokončením stavby do 30. června 2021.

Dle aktuálního harmonogramu prací bude proveden úsek od ul. Pražská po křižovatku ul. Ke Starému buku, Turistická včetně křižovatky, což přestavuje cca 215 metrů, a v plánu je realizace vč. kompletních povrchů. Zbylá část bude provedena s ohledem na klimatické podmínky v roce 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 17 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 88,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies