Jablonné v P., náměstí Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonné v P., náměstí Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
02.06.2021 – 30.11.2021
V Jablonném v Podještědí, nám. Míru, začíná 2. etapa rekonstrukce zkorodovaného vodovodu a popraskané kanalizace, v dotčeném úseku pro cca 300 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem a jeho investicí k obnově komunikací.


Více o stavbě:

Na nám. Míru se nachází vodovodní řad z litiny DN 150, který byl uvedený do provozu v roce 1968. Potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové. Dále v ulici Staroměstská je vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1968, je dožilý, s narůstajícím počtem poruch. V ulici Karolíny Světlé je dožilý litinový vodovod z roku 1901.

Kanalizaci tvoří na nám. Míru potrubí z betonu DN 250 a DN 300. Stoka je popraskaná, chybějí části stěn, materiál je silně zkorodovaný, jsou chybně provedené přípojky. V ulici Staroměstská je stoka z betonu DN 300. I zde kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, chybějí části stěn, jsou chybně provedené přípojky.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci se stavbou města, rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 265,5 metrů a kanalizace v celkové délce 208 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace a vodovodu v Jablonném v Podještědí, na náměstí Míru a v ulicích Staroměstská a Karolíny Světlé, včetně přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících betonových stok vč. rekonstrukce kanalizačních šachet, přepojení 37 ks kanalizačních přípojek a přepojení 2 ks uličních vpustí DN 200. Dále bude zrušena stávající stoka BE DN 250 v délce 30,5 m, BE DN 300 v délce 31 m a KT DN 400 v délce 7,5 m.

Dále dojde k rekonstrukci vodovodních řadů tvárné litiny DN 150 v délce 115 m, vysokohustotního polyetylenu PEHD DN/OD 110 v délce 94 m a PEHD DN/OD 90 v délce 56,5 m. V trase bude přepojeno 21 ks vodovodních přípojek PEHD DN/OD 32 v celkové délce 37,4 m. Dále budou odbourány 2 armaturní šachty. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu na území památkové zóny města.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. června 2021. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech (24. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies