Jílové, Za Továrnou - rekonstrukce vodovodu

Jílové, Za Továrnou - rekonstrukce vodovodu
31.05.2021 – 31.08.2021
V Jílovém, ul. Za Továrnou, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu z roku 1929.


Více o stavbě: 

V ulici Za Továrnou se v úseku od p.p.č. 31/4 po p.p.č. 31/8 nachází vodovodní řad z litiny v profilu DN 40 mm, který byl uveden do provozu v roce 1929. Vodovodní řad vykazuje inkrustaci více jak 40%. Nachází se zde nezokruhovaná síť, tudíž při opravě dochází k vyřazení celého řadu. S ohledem na stáří a technický stav dochází k nárůstu poruch.

Z uvedených technický důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 83 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodního řadu od křižovatky s ulicí Teplická (u mostu přes Jílovský potok) až na konec ulice Za Továrnou. Stavební práce budou prováděny v dlážděné vozovce místní obslužné slepé komunikace. Realizovány budou v celé délce v otevřeném výkopu. Práce dočasně omezí průjezdnost ulice Za Továrnou. Po ukončení hlavních stavebních prací budou dotčené povrchy uvedeny do původního stavu.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE 100 RC+ DN/OD 63 v délce 83 metrů. Na křižovatce v ul. Průběžná bude vodovod zkrácen o slepý úsek dlouhý 6 metrů. Součástí stavby je přepojení všech nalezených funkčních přípojek.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. května 2021. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech (24. kalendářní týden).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 31. srpna 2021. Aktuální harmonogram prací však počítá s dokončením dříve.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies