Kamenický Šenov, Pod Vrchem - rekonstrukce vodovodu

Kamenický Šenov, Pod Vrchem - rekonstrukce vodovodu
29.03.2021 – 31.07.2021
V Kamenickém Šenově, ulici Pod Vrchem, vyměníme zastaralý, silně inkrustovaný a zkorodovaný vodovod. Stavbu koordinujeme s městem a jeho investicí k výstavbě splaškové kanalizace.


Více o stavbě:

V ulici Pod Vrchem se nachází vodovodní řad z litiny DN 80, který byl uvedený do provozu v roce 1965. Potrubí je zastaralé, silně inkrustované a zkorodované.

Obyvatelé si stěžují na nedostatečný tlak vody, a není možné napojit další odběratele k zásobování pitnou vodou.

Kanalizace se zde nenachází. Naše stavba je však koordinována s invesitční akcí města, které zde vybuduje novou splaškovou kanalizaci.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci se stavbou města, rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 113 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu v ulici Pod vrchem od křižovatky s ulicí Smetanova až za přípojku č.p.871. Stávající potrubí bude vyměněno za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE RC+ SDR17 d90 v délce 96 metrů. Dále bude vyměněno potrubí vodovodního řadu V1.1, které začíná v napojovacím uzlu vodovodu V1 a končí 1 metr za vodovodní přípojkou č.p.870 osazením podzemního hydrantu H3. Nově bude použito pro vodovod V1.1 potrubí HDPE RC+ SDR17 d90 v délce 17 metrů. V rámci rekonstrukce vodovodu budou veškeré stávající přípojky přepojeny.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. března 2021. Následně zhotovitel zajišťoval potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 1. června 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2021.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies