Lhotka n.L., od p.p.č. 130/7 k č.p. 66 - rekonstrukce vodovodu

Lhotka n.L., od p.p.č. 130/7 k č.p. 66 - rekonstrukce vodovodu
16.03.2021 – 16.06.2021
Ve Lhotce nad Labem, v úseku od p.p.č. 130/7 k č. p. 66, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu pro cca 100 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny LT DN 100 z roku 1934. Tento řad pokračuje profilem LT 50 DN, který byl uveden do provozu rovněž v roce 1934.

Řad je dožilý a poruchový, vykazuje inkrustaci přesahující 30 % a korozi do 50 %, špatný technický stav způsobuje únik vody. Síť není zokruhována, tudiž při poruše dochází k vyřazení celého řadu. Kromě technického stavu jsou důvodem rekonstrukce také stížnosti na nízký tlak a zavzdušnění.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 201 metrů.

Stávající litinové potrubí bude vyměněno za potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE DN80/d90. Začátek je ve vodovodním uzlu pod č.p.71, který bude v rámci rekonstrukce vyměněn. Konec vodovodního řadu bude v koncovém místě za přípojkou k č.p. 66, kde bude osazena odvzdušňovací souprava DN80. Rekonstrukce bude prováděna pokládkou do otevřeného zapaženého výkopu. Veškeré stávající přípojky (celkem 26 ks) budou na rekonstruovaný řad přepojeny.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. března 2021, vlastní stavební práce začínají po Velikonocích, tj. od 6. dubna 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději za 3 měsíce od předání staveniště, tj. do 16. června 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 289,24 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies