Liberec, Jiskrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Jiskrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
12.04.2021 – 31.08.2021
V Liberci, Jiskrově ulici, vymění SVS zastaralý zkorodovaný vodovod a zdeformovanou popraskanou kanalizaci. Stavba je koordinována s investiční akcí města Liberec, které plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V ulici Jiskrova se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1954. Potrubí je zastaralé a zkorodované, narůstá počet poruch.

Kanalizace je tvořena úsekem z betonu DN 300 (v délce 271 metrů), úsekem z betonu DN 400 (v délce 16 metrů) a ze železobetonu DN 500 (v délce 33 metrů). Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, zdeformovaná, netěsná, silně zkorodovaná.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Liberce, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 313 metrů a kanalizace v délce 317 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 500 v délce 64 metrů, DN 300 v délce 253 metrů, a propoj DN 400 v délce 12 metrů, vč. rekonstrukce 18 ks kanalizačních šachet a přepojení 38 ks kanalizačních přípojek DN 150 – DN 250 v celkové délce 44,5 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 110 v délce 313 metrů, včetně propojů do okolních ulic z potrubí PEHD DN 90 v délce 3,5 metru a PEHD DN 110 v délce 38,5 metrů. V trase bude přepojeno 10 ks vodovodních přípojek PEHD DN 32 v celkové délce 14,6 metrů.

Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. V rámci této stavby bude proveden zásyp rýhy s provizorním dosypem do úrovně nivelety vozovky.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. března 2021. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 12. dubna 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies