Liberec, Plužní - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Plužní - rekonstrukce vodovodu
30.03.2021 – 30.09.2021
V Liberci, ulici Plužní, provádí SVS rekonstrukci zastaralého zkorodovaného vodovodu. Stavba je koordinována s dalšími investičními akcemi, město Liberec plánuje provést obnovu konstrukčních vrstev a povrchů komunikace v celém rozsahu rekonstrukce vodovodu, a společnost innogy provede rekonstrukci plynovodu.


Více o stavbě:

V ulici Plužní se nachází vodovodní řad z litiny DN 80 z roku 1976. Vodovod je v nevyhovujícím technickém stavu. Potrubí je zastaralé, zkorodované, zarostlé a poruchové.

Kanalizace je tvořena potrubím z PVC v profilu DN 300 z roku 1995. Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Liberce a společnosti innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 254 metrů.

Řešený vodovodní řad vede v místní asfaltové komunikaci. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Potrubí vodovodu bude v úsecích prováděných v otevřeném výkopu ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s šoupátkovými uzávěry.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. března 2021. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 3 měsíce od předání staveniště, tj. do 30. června 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies