Liberec, Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
20.05.2021 – 30.06.2021
V Liberci, ul. Srbská, provedeme rekonstrukci zastaralého zkorodovaného vodovodu a popraskané zdeformované kanalizace. Stavba je koordinována s investiční akcí města Liberec, které plánuje provést obnovu povrchů komunikace.


Více o stavbě:

V ulici Srbská se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1954. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubí z betonu s úseky DN 250, 300 a 500. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, deformované, chybějí části stěn a dna, místy je vtok balastních vod, protispády, a jsou zde špatně provedeny přípojky.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 197 metrů a kanalizace v délce 213 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace a vodovodu včetně přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny v profilu DN 400 v délce 90 metrů, DN 300 v délce 106 metrů a DN 250 v délce 5 metrů, součástí stavby je rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení 18 ks kanalizačních přípojek DN 150 – DN 250 v celkové délce 29 metrů.

Dále dojde k rekonstrukci vodovodního řadu, nové potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu PEHD DN 110 v délce 213 metrů. V trase bude přepojeno 9 ks vodovodních přípojek PEHD DN/OD 32 v celkové délce 14,8 metrů. Zařízení jsou uložena v komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. V rámci této stavby bude proveden provizorní zásyp nad rýhou.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. května 2021. Zhotovitel si aktuálně vyřizuje DIO. Vlastní stavební práce by měly začít v týdnu od 7. června 2021. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 92,48 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies