Lovosice, Vančurova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Lovosice, Vančurova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
26.08.2020 – 26.01.2021
V Lovosicích, v ulici Vančurova, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 100 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu (společnost GridServices) a s obnovou povrchů (město Lovosice).


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 70 z roku 1937. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. V těsném souběhu s vodovodem je uložena kanalizace, kterou tvoří betonové potrubí DN 300. Stoka byla postavena v roce 1910. Některé úseky nebylo možné prohlédnout kamerou kvůli četným kavernám. V prohlédnutých úsecích kamera prokázala korozi materiálu nad 50 %, chemické narušení stoky, praskliny, rozlomení stoky a chybějící části. 

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s dalšími investory, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 240 metrů a kanalizace v délce 204 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300 tř. 160, jedná se o úsek se začátkem v ulici Dlouhá a s ukončením na konci ulice Vančurova. Před samotnou rekonstrukcí kanalizace musí být vymístěn plynovod z trasy rekonstruované kanalizace (staničení 0,005 – 0,048 km).

Zároveň dojde k výměně vodovodu, bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d90 SDR17. Vodovod je veden podél chodníku a není veden v souběhu s kanalizací. V rámci rekonstrukce kanalizace budou přepojeny veškeré stávající domovní přípojky a přípojky od uličních vpustí v celkovém počtu cca 15 ks. V rámci rekonstrukce vodovodu budou veškeré stávající přípojky také přepojeny (15ks).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. srpna 2020.  

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (předpoklad ve 37. kalendářním týdnu). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 26. ledna 2021. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies