Malečov, Němčí, od VDJ - rekonstrukce vodovodů

Malečov, Němčí, od VDJ - rekonstrukce vodovodů
23.07.2020 – 31.05.2021
V Němčí, jež je místní část obce Malečov, vyměníme poruchový zkorodovaný vodovod ve směru od vodojemu, prostřednictvím kterého je zásobeno cca 80 obyvatel.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí dva ocelové vodovodní řady DN 80 mm, které byly uvedeny do provozu v roce 1955. Vodovod je značně zkorodovaný, dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Hloubka uložení je do 2 metrů.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 459,53 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodů ve stávající trase, která je vedena v zeleni a kříží štěrkovou příjezdovou cestu k vodojemu Němčí. Pro nové vodovodní řady bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE100 RC+ (řad V1 v délce 194,30 metrů 72,76 metrů, řad V2 192,47 metrů).

Souběžně s řady dále dojde k výměně bezpečnostního přepadového potrubí z vodojemu v délce 25,03 metrů, které je na konci vyústěno na lesní pozemek.

Přes soukromý pozemek bude provedeno uložení potrubí bezvýkopovou technologií řízeným vrtem v celkové délce 72,76 metrů. Pro bezvýkopovou metodu bude použito 3-vrstvé potrubí z PE-HD PE100RC+ SDR17 DN/OD90 PAS 1075 typ.03.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. července 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (35. kalendářní týden přípravné práce, vlastní stavební práce od 31. srpna).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 23. prosince 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 5. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies