Most, Dvořáka, Biebla - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, Dvořáka, Biebla - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
15.04.2020 – 30.06.2021
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 572,5 metrů a kanalizace v délce 59,4 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Mostě, v ulici Dvořáka a Biebla.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně veřejného vodovodu ve stávající trase. Dojde k úpravě trasy s posunem vodovodu mimo oplocení objektu čp. 3285. Stávající potrubí bude zdemolováno a bude nahrazeno novým vodovodním potrubím. Dále dojde k přepojení  vedlejších  řadů, vodovodních přípojek. Stávající armaturní komory na vodovodních řadech budou zrušeny. Vodovod je veden v zatravněných plochách, v chodníku, v místních komunikacích a v kolektoru.

Dále dojde k výměně jednotné kanalizace, která bude provedena ve stávající trase. Stávající potrubí a šachty budou zdemolovány a nahrazeny novým kanalizačním potrubím a revizními šachtami. V ulici A. Dvořáka bude v místě napojení na stávající stoku vybudována nová spojná revizní šachta. V rámci rekonstrukce dojde k přepojení kanalizačních přípojek.

Celková délka stok kanalizačního potrubí – 59,4 m.

Celková délka vodovodních řadů – 572,5 m.

Včetně:

- Revizních kanalizačních šachet

- Přepojování a opravy stávajících kanalizačních přípojek

- Přepojování a opravy stávajících vodovodních přípojek

- Armatury na vodovodním řadu (šoupata, hydranty apod.)

- Demolice stávajících potrubí kanalizace a vodovodu

- Rušení stávajících armaturních vodovodních šachet

IO 01 VODOVOD

ŘAD 1 - LT DN80 – 19,0 m + LT DN100 – 277,8 m

ŘAD 1-1 – LT DN100 – 80,8 m + HD-PE PE100 RC DN/OD 90x8,2 mm – 58,2 m + HD-PE PE100 RC DN/OD 63x5,8 mm – 33,7 m

ŘAD 1-2 - HD-PE PE100 RC, s ochrannou vrstvou z PE, DN/OD 110x10,0 mm – 103,0 m

IO 02 KANALIZACE

STOKA A – KT DN250 - tř. 160 – délka 53,7 m + KT DN300 – tř. 160 – délka 5,7 m (přepojení stoky)


 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies