Osek, Hrdlovská 641 - 647 - rekonstrukce vodovodu

Osek, Hrdlovská 641 - 647 - rekonstrukce vodovodu
24.08.2020 – 30.04.2021
V Oseku, v ulici Hrdlovská, vyměníme dožilý vodovod pro cca 1500 zásobených obyvatel. Stavbu koordinujeme s plánovanou revitalizací přilehlého úseku komunikace s parkovacími místy městem Osek.


Více o stavbě:

V předmětné lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 200 a DN 150. Řady byly uvedeny do provozu v roce 1974, jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace se nachází ve vzdálenosti 2,5 až 5,5 metrů od vodovodu. Stoka byla prohlédnuta kamerou a je v dobrém technickém stavu.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na investiční akce města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 503,5 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z litinových trub hrdlových DN 150. Součástí stavby je přepojení 11 ks přípojek. Zařízení jsou uložena převážně v zelených pruzích a v malé míře i v asfaltových komunikacích.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena v uplynulých dnech pokládkou tzv. suchovodu (provizorní povrchový vodovod). Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle aktuálního harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 18. prosince 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 4. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies