Teplice, Prokopa Holého - rekonstrukce kanalizace

Teplice, Prokopa Holého - rekonstrukce kanalizace
28.05.2020 – 30.04.2021
V Teplicích, v ulici Prokopa Holého, vyměníme popraskanou kanalizaci, do které jsou svedeny odpadní vody od cca 200 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Teplice, které v uvedené lokalitě plánuje provést obnovu povrchů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace z betonu DN 300 a kameniny DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka ve špatném technickém stavu, je popraskaná, netěsná, místy v protispádu.

Vodovod je tvořen potrubím z PVC průměru 225 mm, pochází z roku 1992, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 155,15 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně kanalizace v nové trase. Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Součástí rekonstrukce je i přepojení přípojek celkové délky 3,0 m, sanace stávající kanalizační šachty, vybourání stávající kanalizace a zrušení 7 ks stávajících kanalizačních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. května 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 4. 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 124,3 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies