Trmice, Koštov - rekonstrukce přivaděče

Trmice, Koštov - rekonstrukce přivaděče
23.03.2021 – 31.10.2021
V Koštově, jež je místní částí města Trmice, probíhá rekonstrukce přivaděče pitné vody. Stavba je koordinována s investiční akcí města Trmice, které plánuje provést zasíťování pozemků v k.ú. Koštov spolu s výstavbou místní komunikace.


Více o stavbě:

Předmětem rekonstrukce je část přiváděcího řadu „Michalovice – Koštov“ z roku 1975. Jedná se o ocelové potrubí DN 600. Řad vykazuje korozi, která se začíná projevovat poruchami. Přiváděcí řad zásobuje město Ústí nad Labem střed, městské části Střekov, Krásné Březno, Neštěmice, a obec Povrly.

Úsek určený k rekonstrukci začíná od kalníkové šachty č. 44200 po parcelu p. p. č. 467/8. Trasa potrubí vede převážně přes ornou půdu (cca 255 metrů), která je ve vlastnictvím města Trmice, dále vede pod silnicí (cca 9 metrů v ocelové chráničce DN 1000), která je ve správě SÚS, a dále přes ostatní plochu (cca 45 metrů) ve vlastnictví města Trmice.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Trmice, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce přivaděče v délce 341,7 metrů.

Rekonstrukce začíná napojením na stávající vodovodní přivaděč u armaturní šachty s kalníkem na břehu řeky Bílina na soukromém pozemku v nezpevněné ploše, dále přechází v parkovišti, zeleni, chodníku ze zámkové dlažby do autobusového zálivu, komunikace II/258 ve správě SÚS, kde bude potrubí umístěno v chráničce a pokračuje v louce až k napojení rekonstrukce přivaděče na stávající přivaděč u p.č.467/12.

Stávající přivaděč bude v rekonstruovaném úseku zaslepen, vyplněn popílkovým stabilizátem a ponechán v zemi. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního přivaděče v částečně pozměněné trase. Trasa povede na stejných pozemcích jako stávající přivaděč pouze pozemek p.č.467/28 bude dotčen nově, a to z důvodu nového křížení komunikace II/258 v souběhu se stávajícím přivaděčem.

Pro rekonstrukci bude použito nové potrubí z tvárné litiny TLT DN 500 s vnitřní PUR vystýlkou, vnější strana bude pozinkovaná a opatřená živičným nátěrem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23. března 2021. Vlastní stavební práce začaly v 15. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 23. září 2021. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. října 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 14 staveb v celkovém objemu 126,74 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies