Významné projekty

Projekt ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY PO ROCE 2020

INFORMACE O PROJEKTU K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY PO ROCE 2020.

Více informací o projektu ZDE.

Projekt KOKONÍN

PROJEKT NAPOJENÍ KOKONÍNA NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD V RYCHNOVĚ ZA VYUŽITÍ DOTACE Z OPŽP.

Více informací o projektu ZDE.

Projekt TURÓW

POSOUZENÍ DOPADŮ PLÁNOVANÉHO ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY LOŽISKA TURÓW NA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ÚZEMÍ VE SPRÁVĚ SVS A NÁVRH SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍ.

Více informací o projektu ZDE.

Projekt ISPA Podkrušnohoří

REKONSTRUKCE SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, VÝSTAVBA KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ, REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V PODKRUŠNOHOŘÍ.

Financováno Evropskou unií v souladu s podmínkami Finančního memoranda projektu ISPA č 2001/CZ/16/P/PE/00 a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice.

Více informací o projektu ZDE.

Projekt FS Lužická Nisa

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VOD A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A REKONSTRUKCE A DOKONČENÍ KANALIZACE V POVODÍ LUŽICKÉ NISY.

Financováno Evropskou unií z Fondu soudržnosti, číslo projektu CCI 2004/CZ/16/C/PE/004, a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice.

Více informací o projektu ZDE.


Při svém vzniku převzala společnost rozsáhlý infrastrukturní majetek zatížený velkým ekologickým dluhem minulosti. Prvořadým úkolem byla dostavba kanalizačních systémů a výstavba čistíren odpadních vod. Rozsáhlý investiční program, při kterém společnost využila kromě vlastních finančních prostředků i finančních a dotačních zdrojů státního rozpočtu, dotací Evropské unie (ISPA, Fond soudržnosti) a Ministerstva životního prostředí Spolkové republiky Německo (BMU), umožnil výstavbu rozhodujících čistírenských kapacit. Tyto aktivity vedly k výraznému zlepšení čistoty řek nejen na severu Čech, ale i v sousedních příhraničních zemích. 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.