Chlumčany, VDJ Chlumčany - rekonstrukce

Chlumčany, VDJ Chlumčany - rekonstrukce
03.06.2022 – 16.12.2022
V Chlumčanech u Loun provedeme rekonstrukci vodojemu Chlumčany.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází dvoukomorový zemní vodojem, který byl uveden do provozu v roce 1998. Objekt vodojemu není oplocen. Přístup k vodojemu je po polní cestě, která je za deště obtížně sjízdná. Obvodové zdivo vodojemu vykazuje výrazně zvýšenou vlhkost, která se projevuje degradací vnitřních omítek. Důvodem vlhkosti je špatně provedený hydroizolační systém, který byl proveden v době výstavby. Na vodojemu chybí běžná opatření pro odvod srážkových vod, chybí okapy, okapový chodník aj.

Předmětem stavby je rekonstrukce SO 01 a výstavba SO 02 - odvodňovací systém povrchových vod a výstavba oplocení, při zachování rozměrových parametrů stavby.

SO 01 VDJ Chlumčany 2 x 250 m3:

  • odstranění zvýšené vlhkosti obvodových stěn objektu SO 01 VDJ,
  • vybudování systému odvodu dešťových vod ze střechy vodojemu mimo těleso VDJ,
  • sanace stavebních konstrukcí uvnitř VDJ,
  • odizolování obvodových stěn VDJ proti působení vody z exteriéru.

SO 02 Odvodnění okolí VDJ a oplocení:

  • vybudování oplocení,
  • odvodnění okolí VDJ,
  • vybudování vsakovacího objektu pro dešťové vody.

Kapacity: VDJ Chlumčany – 2 x 250 m3

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 03.06.2022. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (24. kalendářní týden)

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 03. října. 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 16. prosince 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 111,1 mil. korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies