Hrob, Tržní náměstí - rekonstrukce vodovodu

Hrob, Tržní náměstí - rekonstrukce vodovodu
14.07.2022 – 30.11.2022
V obci Hrob, v ulici Tržní náměstí provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1921 a 1974.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen z litinového potrubí DN 100 mm, DN 80 mm, DN 60 mm z roku 1921 a DN 200 mm z roku 1974. Potrubí je zastaralé s narůstajícím počtem poruch.

Jedná se o rekonstrukci vodovodu ve stávajících trasách.

Z uvedených technických se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 294,2 metrů.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 3 řady. Rekonstrukce vodovodního řadu IO 01 bude provedena z litinového potrubí DN 100 mm, DN 80 mm. Rekonstrukce vodovodního řadu IO 02 bude provedena z litinového potrubí DN 80 mm. Rekonstrukce vodovodního řadu IO 03 bude provedena z litinového potrubí DN 150 mm. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna pokládkou do výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště14.07.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.08.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 14. listopadu 2022.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 113,71 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies