Jablonec n.N., Rádelská, Vrkoslavická - rekonstrukce kanalizace

Jablonec n.N., Rádelská, Vrkoslavická - rekonstrukce kanalizace
28.06.2022 – 18.11.2022
V Jablonci nad Nisou, v ulicích Rádelská a Vrkoslavická provedeme rekonstrukci zkorodované a narušené kanalizace.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází jednotná kanalizace, která je  tvořena z BE DN 500/750, BE vejce DN 400/600. Dle kamerové prohlídky je potrubí ve špatném technickém stavu, silně zkorodované, má netěsné spoje, nevhodné šachty.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 248,50 metrů.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninových hrdlových trub KTH DN 400 mm.  Stavba bude probíhat v nezpevněné ploše mezi ulicemi Rádelská a Vrkoslavická. Hlavní trasa rekonstruované stoky povede v nezpevněné ploše a částečně, cca 6,0 m vstoupí do asfaltové komunikace v ulici Vrkoslavická. Součástí stavby je přepojení na potrubí kanalizační stoky celkem 2 ks stávajících kanalizačních přípojek od objektů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28.06.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.08.2022.  

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2022. termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 18. listopadu 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 13 staveb v celkovém objemu 142,41 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies