Liberec, ČOV Liberec - rekonstrukce opláštění vyhnívacích nádrží

Liberec, ČOV Liberec - rekonstrukce opláštění vyhnívacích nádrží
08.04.2022 – 31.12.2022
Na čistírně odpadních vod v Liberci provedeme rekonstrukci dožilého střešního a obvodového opláštění na dvou vyhnívacích nádržích VN1, VN2, včetně přístupových prvků.

 

Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod Liberec byla uvedena do provozu v roce 1994. V letech 2006-2008 proběhla její celková rekonstrukce v rámci sdruženého projektu Lužická Nisa. Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu.

V areálu jsou v řadě tři nadzemní nádrže. Dvě vyhnívací nádrže VN1 a VN2 a otevřená uskladňovací nádrž UN. Vyhnívací nádrže jsou uzavřené, výšky 24,1 m a uskladňovací nádrž je otevřená výšky 19,2 m. Skladba střešního pláště u vyhnívacích nádrží VN1, VN2 byla ověřena kombinací vrtů a následného endoskopického vyšetření. V místě sond byly odebrány vzorky dřeva k následnému provedení mikroskopického rozboru. Podle makroskopických i mikroskopických znaků bylo na střešním opláštění zjištěno napadení dřeva biotickými škůdci ve formě dřevokazné houby.

Svislé stěny nádrží jsou železobetonové tl. 500 mm s vnějším zateplením. Skladba obvodového pláště byla ověřena kombinací vrtů Ø 12 mm a následného endoskopického vyšetření. Sondami bylo ověřeno, že provedení opláštění obvodových kruhových železobetonových stěn je provedeno pro nádrže obdobně s určitými odlišnostmi. 

Na vyhnívacích nádrží VN1 a VN2 je nyní střecha a obvodový plášť z živičných šablon. Nádrže jsou spojeny výstupní věží se schodištěm, po stropu nádrží vedou schody. Obvodový plášť a střecha budou vyměněny za lehkou krytinu. Tepelná izolace z drceného papíru na VN 2 bude odstraněna a nahrazena novými tepelněizolačními deskami z minerální vaty. Na VN1 bude izolace minerální vaty, dle potřeby nahrazena novou izolací. Stávající nosné ocelové prvky budou ošetřeny nátěry a bude k nim uchycen nový obvodový plášť. Střecha bude z falcovaného povlakovaného plechu, obvodový plášť bude z profilu trapézový plech povlakovaný PE. Jako tepelná izolace budou použity minerální desky.

Dvě nádrže VN1 a VN2 propojené výstupní věží a schodišti

Plocha střechy VN 01 320 m2

     VN 02 320 m2

Plocha pláště VN 01 1028 m2

               VN 02 1030 m2

Schodiště 01 šířky 760 mm, dl. 10 m – lávka 2,9 m

Schodiště 02 šířky 760 mm, dl. 9,5 m

Schodiště 03 šířky 760 mm, dl. 9,5 m

 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 08.04.2022. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31.prosince 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 111,61 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies